HƯỚNG DẪN THANH TOÁN KHÓA HỌC

Để tiến hành thanh toán khóa học, bạn hãy thực hiện theo 4 bước dưới đây:

Bước 1: Nhấn vào đây và chọn Khóa học muốn đăng ký

Bước 2: Nhấn vào “Đăng ký khóa học”

Bước 3: Nhấn vào “Tiến hành thanh toán”

Bước 4: Điền thông tin cá nhân và chọn hình thức thanh toán

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã có thể bắt đầu vào học!

Responses