HƯỚNG DẪN VÀO HỌC

Để truy cập vào khóa học mà bạn đã đăng ký, hãy thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào website: yogilady.com

Click vào ô “Đăng nhập” để truy cập vào tài khoản

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin tài khoản để đăng nhập

Bước 3: Chọn khóa học mà bạn muốn học

Bước 4: Bắt đầu học

Giờ thì bạn đã có thể bắt đầu học rồi! Yogi Lady chúc bạn sẽ đạt được những kết quả tốt sau khi học xong khóa học nha.

Responses