DÀNH CHO HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA: Đảm bảo kiếm được 100tr trong 90 ngày tới… Sử dụng group Facebook & Tiktok

(Hoặc chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với bạn miễn phí cho đến khi bạn làm được)

Đặt một cuộc gọi 1:1 với chúng tôi ngay

Đặt một cuộc gọi 1:1 với chúng tôi ngay
Ưu đãi này chỉ có sẵn trong thời gian giới hạn

TRONG HƠN 10 NĂM QUA, KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ TẠO RA...

$60M+

Đặt một cuộc gọi 1:1 với chúng tôi ngay

1M+

thành viên nhóm

20 nghìn +

Khách hàng vé cao
NẾU BẠN CHỌN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI...

Đây là MỌI THỨ Bạn sẽ nhận được...

Chúng tôi rất tự tin rằng quy trình của chúng tôi sẽ hiệu quả với bạn... chúng tôi đảm bảo bạn sẽ kiếm được ít nhất 30.000 đô la trong 90 ngày đầu tiên hoặc chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với bạn miễn phí cho đến khi bạn kiếm được...

Đặt một cuộc gọi 1:1 với chúng tôi ngay

Đặt một cuộc gọi 1:1 với chúng tôi ngay
Ưu đãi này chỉ có sẵn trong thời gian giới hạn

Yogi Lady

Cần giúp đỡ? Gọi: 1.855.221.4250 (hoặc) email: hotro@yogilady.com
© Clients & Community, 2023 / All Rights Reserved
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về thu nhập
Trang web này không phải là một phần của trang web Facebook™ hoặc Facebook™ Inc. Ngoài ra, trang web này KHÔNG được Facebook™ xác nhận dưới bất kỳ hình thức nào. FACEBOOK™ là thương hiệu của FACEBOOK™, Inc.
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Các số liệu bán hàng được nêu trên trang này và được thảo luận trong chương trình đào tạo là số liệu bán hàng cá nhân của chúng tôi và trong một số trường hợp là số liệu bán hàng của các khách hàng trước đây hoặc khách hàng hiện tại. Hãy hiểu những kết quả này không phải là điển hình. Chúng tôi không ngụ ý rằng bạn sẽ sao chép chúng (hoặc làm bất cứ điều gì cho vấn đề đó). Một người bình thường mua thông tin “làm thế nào để” nhận được rất ít hoặc không có kết quả. Chúng tôi chỉ sử dụng các tài liệu tham khảo này cho mục đích ví dụ. Kết quả của bạn sẽ thay đổi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở nền tảng, kinh nghiệm và đạo đức làm việc của bạn. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều có rủi ro cũng như nỗ lực và hành động lớn và nhất quán. Nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận điều đó, vui lòng KHÔNG MUA TỪ KHÁCH HÀNG & CỘNG ĐỒNG.